top of page

Werkwijze

Behandelingen vinden plaats wanneer u een verwijzing van een arts kunt overleggen of wanneer binnen uw eigen ziektekostenverzekering mogelijkheden tot vergoeding zijn via directe toegankelijkheid (DTE). Bij de eerste afspraak dient u de verwijzing af te geven. Tevens dient u zich bij de eerste afspraak te legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Op dit document staat uw burgerservicenummer (BSN) en identiteitsnummer vermeld. Deze nummers dienen opgenomen te worden binnen onze patiëntenadministratie.

Leraar met leerlingen

Onderzoek en behandeling

Onderzoek en behandeling

Na het intakegesprek volgt het onderzoek (één tot enkele sessies). Dan wordt er een ergotherapeutische diagnose gesteld. Op grond daarvan zal een behandelplan worden opgesteld.
Dit alles zal met u besproken worden:

 • onderzoeksresultaten

 • doel behandeling

 • voorgesteld behandelplan

 • te verwachten tijdsduur van de behandeling

 • afspraak voor een evaluatiemoment


De ergotherapeutische behandeling kan gericht zijn op:

 • Optimaliseren van de zelfredzaamheid binnen dagelijkse activiteiten

 • Advies en/of instructie betreffende omgevingsfactoren, hulpmiddelen en voorzieningen

 • Begeleiding en voorlichting aan ouders, leerkrachten maar ook aan matelzorgers

Art Fun

Einde behandeling

Als de behandeling wordt afgerond:

 • wordt er met u geëvalueerd

 • worden er indien nodig tips en oefeningen besproken die terugval voorkomen

 • wordt er een eindreportage naar de verwijzer en/of huisarts gestuurd


Enquête

Aan het einde van de behandeling kan u gevraagd worden een enquête in te vullen over onze praktijk. Wij zouden het op prijs stellen als u hieraan zou willen deelnemen.

Informatie aan derden

Het verloop en de resultaten van de behandeling worden altijd aan de verwijzer (huisarts of specialist) gerapporteerd. Indien noodzakelijk neemt de ergotherapeut contact op met de school, bedrijfsarts, specialist of andere betrokkenen. Wij vragen hiervoor altijd vooraf uw toestemming.

Marktanalyse

Declaraties

Er wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Ergotherapie valt in het basispakket en wordt vergoed. Het verplicht eigen risico is niet bij kinderen van toepassing. In uw polisvoorwaarden staat ook vermeld of u een natura polis heeft of een restitutie polis. Als u een natura polis heeft dan verlopen de declaraties van de behandelingen rechtstreeks naar de verzekering en merkt u daar zelf niets van. Mocht u een restitutie polis hebben dan kunt u een keuze maken of u zelf de rekeningen wilt ontvangen of dat wij rechtstreeks declareren bij uw verzekering. Bij sommige verzekeringen is het niet mogelijk om rechtstreeks te declareren, in dat geval zult u van ons een rekening ontvangen en kunt u die zelf indienen bij uw verzekering.
Gelieve wijzigingen binnen uw zorgverzekering zo spoedig mogelijk door te geven.

Afmelding en verzuimnota

Geplande afspraken dienen bij verhindering tenminste 24 uur tevoren afgezegd te worden. Indien u zich niet tijdig afmeldt zal een bedrag van € 30,- per half uur bij u zelf in rekening worden gebracht en niet bij de zorgverzekeraar.

Privacy

Privacyverklaring: wat doen we met de gegevens die we van u krijgen?


Doel: Wij hebben uw gegevens nodig om te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Van de zorgverzekeraar moeten wij zelf nachecken of u bent wie u zegt dat u bent. We vragen daarom om uw ID bewijs of paspoort. We vragen naar uw huisarts, zodat we die op de hoogte kunnen houden wat we gedaan hebben. Dat is verplicht. Als we geen gegevens hebben dan kunnen we dus niet declareren en krijgen we geen geld. We kunnen u dan niet behandelen. De gegevens die wij van u hebben, krijgen wij van u en soms van een begeleider of andere paramedici als u daar toestemming voor hebt gegeven.
Alle medewerkers van de praktijk, slaan het op in een digitale agenda van Zorgadmin, ons administratiesysteem, dit is extra beschermd, en kunt u alleen inzien met een wachtwoord. De gegevens in ons administratiesysteem geven we door aan Zorgadmin en Vecozo, dit bedrijf zorgt ervoor dat het bij de zorgverzekeraar komt en wij betaald krijgen. U mag altijd naar onze gegevens over u in ons systeem kijken. U mag vragen of wij sommige gegevens niet opslaan of verwijderen. Wij bewaren uw gegevens 10 jaar, dit is bepaald in de wet. 

Mocht u niet tevreden zijn over het verwerken van uw gegevens of over de behandeling, dan kunt dit bij ons melden. Wanneer er iets niet naar wens verloopt, meldt dit ons of dien een klacht in bij: www.zorgbelang-nederland.nl www.klachtenloketparamedici.nl

documentenvernietiging
documentenvernietiging
bottom of page